07/12/2021 22:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam phạt
南伐

Tác giả: Tạ Trăn - 謝榛

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2018 10:45

 

Nguyên tác

南伐驅千騎,
遥聞幾戰場。
青年多俠氣,
白骨半他鄉。
塞雁悲秋老,
閨人哭夜長。
招魂渺何處,
天外月茫茫。

Phiên âm

Nam phạt khu thiên kỵ,
Diêu văn kỷ chiến trường.
Thanh niên đa hiệp khí,
Bạch cốt bán tha hương.
Tái nhạn bi thu lão,
Khuê nhân khốc dạ trường.
Chiêu hồn miểu hà xứ,
Thiên ngoại nguyệt mang mang.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đánh Nam xua ngàn kỵ
Xa nghe mấy chiến trường
Thanh niên nhiều nghĩa khí
Xương trắng táng tha phương
Nhạn ải buồn thu cỗi
Sương phụ khóc đêm trường
Gọi hồn tít mù xứ
Mênh mông trăng bốn phương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Trăn » Nam phạt