11/08/2020 22:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dầu thơm mở nắp rồi anh

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 10/02/2018 09:26

 

Dầu thơm mở nắp rồi anh
Chúng mình hai đứa tươi xanh tháng ngày.
Cái Bè, Tiền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Dầu thơm mở nắp rồi anh