22/01/2022 14:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mắt Đáp Cầu

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/04/2008 14:18

 

Đương nắng
     đường rùng lạnh
Mi rừng em gió lùa
Hay nỗi tím mùa xưa
Bằng lăng động
      bước hoa cà
           em vào tuổi
Chớp đầu sông
con dông tím giải nồng
Mây bồng bầy mơ trắng rỉa lông
Màu kỷ niệm
     mắt Đáp Cầu
           đuổi bướm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Mắt Đáp Cầu