28/09/2022 06:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thối tai, thối nách rình rình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2019 16:15

 

Thối tai, thối nách rình rình,
Chẳng ai hỏi đến, cậy mình chính chuyên.
Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thối tai, thối nách rình rình