01/07/2022 01:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hên xui

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/06/2009 06:46

 

Có nhiều con ngươi
nằm ngoài con mắt
có nhiều con mắt
không có con ngươi

có nhiều con người
nằm ngoài khuôn mặt
có nhiều khuôn mặt
không phải con người

có nhiều con ngươi
ẩn trên khuôn mặt
có nhiều khuôn mặt
không có con ngươi

có nhiều con mắt
trên một con người
có nhiều con người
không có con mắt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Hên xui