12/08/2022 22:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạm như Lâm Ấp chí Thước Sơn hồ đình phụng hoài Lý viên ngoại, suất nhĩ thành hứng
暫如臨邑至鵲山湖亭奉懷李員外率爾成興

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 11:08

 

Nguyên tác

野亭逼湖水,
歇馬高林間。
鼉吼風奔浪,
魚跳日映山。
暫游阻詞伯,
卻望懷青關。
靄靄生雲霧,
唯應促駕還。

Phiên âm

Dã đình bức hồ thuỷ,
Hiết mã cao lâm gian.
Đà hống phong bôn lãng,
Ngư khiêu nhật ánh sơn.
Tạm du trở từ bá,
Khước vọng hoài thanh quan.
Ải ải sinh vân vụ,
Duy ưng xúc giá hoàn.

Dịch nghĩa

Đình nơi thôn dã lấn cả nước dưới hồ,
Nghỉ ngơi chỗ rừng thâm u này.
Con vích gào, gió làm sóng lăn tăn,
Cá quẫy làm rõ bóng núi rực ánh trời dưới nước.
Tạm rong chơi thì cản trở việc thi văn của vị chủ trong làng thơ,
Nghĩ lại thì nhớ đến những giờ phút vui vẻ bên ông.
Mây mù kéo tới kia rồi,
Chỉ muốn quay về ngay lập tức thôi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Lấn nước hồ, đình chốn quê,
Nơi rừng rậm rạp chỗ về nghỉ ngơi.
Giải gào, gió dỡn sóng trôi,
Cá dãy, hình núi ánh trời dưới sông.
Rong chơi làm lỡ thi ông,
Nghĩ thì lại nhớ lúc cùng vui chơi.
Đen ngòm mây kéo tới nơi,
Chỉ mong sớm được trở lui về nhà.
(Năm 745)

Lời dẫn: "Thước Sơn hồ tại Lịch thành đông môn ngoại" 鵲山湖在歷城東門外 (Hồ Thước Sơn tại ngoài cửa đông thành Lịch).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tạm như Lâm Ấp chí Thước Sơn hồ đình phụng hoài Lý viên ngoại, suất nhĩ thành hứng