02/07/2022 13:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề bích Hoàng Tế tự kỳ 2
題壁宏濟寺其二

Tác giả: Tưởng Sĩ Thuyên - 蔣士銓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 26/09/2008 10:00

 

Nguyên tác

山水爭留文字緣,
腳跟猶帶九州煙。
現身莫問三生事,
代到人間廿四年。

Phiên âm

Sơn thuỷ tranh lưu văn tự duyên,
Cước căn do đới cửu châu yên.
Hiện thân mạc vấn tam sinh sự,
Đại đáo nhân gian chấp tứ niên.

Bản dịch của Trương Đình Chi

Nước non khêu gợi mối duyên văn
Cảnh chín châu đà trải gót chân
Cái việc ba sinh thôi chớ hỏi
Ta vừa hai chục lẻ tư xuân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tưởng Sĩ Thuyên » Đề bích Hoàng Tế tự kỳ 2