06/12/2021 10:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thánh nữ từ
聖女祠

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 12:06

 

Nguyên tác

松篁臺殿蕙香幃,
龍護瑤窗鳳掩扉。
無質易迷三裏霧,
不寒長著五銖衣。
人間定有崔羅什,
天上應無劉武威。
寄問釵頭雙白燕,
每朝珠館幾時歸。

Phiên âm

Tùng hoàng đài điện huệ hương vi,
Long hộ dao song phụng yểm phi.
Vô chất dị mê tam lý vụ,
Bất hàn trường trước ngũ thù[1] y.
Nhân gian định hữu Thôi La Thập[2],
Thiên thượng ưng vô Lưu Vũ Uy.
Ký vấn thoa đầu song bạch yến,
Mỗi triêu châu quán kỷ thì quy.

Dịch nghĩa

Đền đài có thông tre bao phủ, trướng đơn vẽ hình hoa huệ,
Có rồng bảo vệ nơi song cửa ngọc, có phụng canh cửa.
Không có chất gì dễ làm mê lòng người bằng đám mây thấp dài ba dặm,
Không lạnh lâu nếu mặc áo ấm nặng năm thù.
Cõi người có thể có Thôi La Thập,
Trên trời chắc không có Lưu Vũ Uy.
Xin hỏi đôi én trắng trên cây thoa cài đầu,
Mỗi sáng mấy lần về quán đạo châu ngọc?

Bản dịch của Trần Trọng San

Điện treo màn huệ trúc thông kề
Phượng khép song đền rồng đứng che
Không chất dễ nhoà vào dặm khói
Bởi thường chẳng lạnh khoác khinh y
Đời như chắc có Thôi La Thập
Trời hẳn là không Lưu Vũ Uy
Nhắn hỏi đầu thoa đôi én trắng
Quán tiên mỗi sáng mấy phen về?
[1] Đơn vị đo lường, bằng khoảng 0.75 kg.
[2] Theo Dậu Dương tạp trở: Thôi La Thập đi qua núi Trường Bạch, được mời vào một toà nhà sang trọng, gặp một cô gái, cùng bàn chuyện thời sự. Khi ra đi, đôi bên cùng trao nhau tặng vật. Thập đi được chừng mươi bước, quay lại nhìn, thì chỉ thấy một ngôi mả lớn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Thánh nữ từ