24/09/2021 11:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viết dưới chân Hoàng Liên Sơn

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/09/2011 03:19

 

Ai làm cho đất lên mây
Để mây hôn đất đắm say giữa trời
Tôi - nàng cách một tiếng cười
Mà sao bạc mái tóc rồi, vẫn xa...
6-1989

Nguồn: Lời của hạt (thơ), Nguyễn Ngọc Oánh, NXB Văn học, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » Viết dưới chân Hoàng Liên Sơn