05/12/2022 05:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Thúc Minh lưu biệt Duẫn Trai chi tác kiêm thứ kỳ vận
和叔明留別允齋之作兼次其韻

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2014 08:48

 

Nguyên tác

一樽濁酒寒燈夜,
數著殘棋細雨天。
客裡風光行暮矣,
坐中賓主故依然。
前途歷歷俱閒夢,
浮世悠悠幾少年。
湖海舊遊多孟浪,
香江新句賴君傳。

Phiên âm

Nhất tôn trọc tửu hàn đăng dạ,
Sổ trước tàn kỳ tế vũ thiên.
Khách lý phong quang hành mộ hĩ,
Toạ trung tân chủ cố y nhiên.
Tiền đồ lịch lịch câu nhàn mộng,
Phù thế du du kỷ thiếu niên.
Hồ hải cựu du đa mạnh lãng,
Hương giang tân cú lại quân truyền.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Một chung rượu nhạt, ngọn đèn lay
Mấy nước cờ tàn mưa bụi bay
Đất khách cảnh chiều đi đã muộn
Bạn quen tình chủ, ở càng hay
Tiền đồ hiển hiện, đều hư ảo
Cuộc thế phù du, mặc trẻ trai
Ngày cũ lênh đênh nhiều vụng dại
Hương giang khúc mới chuyển nhờ ai
Thúc Minh chưa rõ là ai. Doãn Trai là hiệu của Nguyễn Văn Hiển (1827-1865), người xã Mỹ Chính, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, đỗ cử nhân năm Triệu Trị thứ 6, hoàng giáp năm thứ 7 (1847), từng giữ các chức Hàn lâm viện biên tu, Hàn lâm viện thị giảng, Án sát tỉnh Quảng Ngãi, Tuyên phủ sứ Phú Yên.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Hoạ Thúc Minh lưu biệt Duẫn Trai chi tác kiêm thứ kỳ vận