08/10/2022 00:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thâm viện
深院

Tác giả: Hàn Ốc - 韓偓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2014 14:59

 

Nguyên tác

鵝兒唼喋板黃嘴,
風子輕盈膩粉腰。
深院下帘人晝寢,
紅薔薇架碧芭蕉。

Phiên âm

Nga nhi xiệp điệp bản hoàng chuỷ,
Phong tử khinh doanh nhị phấn yêu.
Thâm viện hạ liêm nhân trú tẩm,
Hồng tường vi giá bích ba tiêu.

Dịch nghĩa

Đàn ngỗng mới nở mỏ vàng đang hụp lặn, nô đùa,
Đàn bướm lượn khoe lưng thon với lớp phấn mịn.
Trong viện rộng lớn này, người đang buông rèm ngủ,
Hoa tường vi khoe hồng, lá chuối khoe xanh.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đàn ngỗng con, mỏ vàng, bơi rỡn
Khoe lưng thon bướm lượn không trung
Chủ nhân yên ngủ nhà trong
Khoe xanh lá chuối, khoe hồng tường vi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Ốc » Thâm viện