23/03/2023 04:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi Minh về đồng Tân Thiện

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/05/2015 16:42

 

Người về lều lá hư không
Ta một thôn vắng nghe mông mênh buồn
Hồ đời đọng ánh trăng suông
Ở đâu mà chẳng mưa nguồn lá bay

Người về thoáng chút heo may
Ta ngồi lại với sân đầy rêu đêm
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đêm mưa (thơ), NXB Trẻ, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Khi Minh về đồng Tân Thiện