05/08/2020 08:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đừng còn ỷ sắc khoe hương

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2015 04:47

 

Đừng còn ỷ sắc khoe hương,
Dây chìu[1] trên động cũng có khi vương quết trầu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Dây hoang dại leo trên bụi cây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đừng còn ỷ sắc khoe hương