13/04/2021 15:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Thạch Khiêu than
過石跳灘

Tác giả: Trần Đình Túc - 陳廷肅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/02/2020 23:33

 

Nguyên tác

天地河年造設奇,
古今塵迹亦由之。
一山衝海推潮皷,
衆水摧沙卷浪旗。
踴躍自他尋曲徑,
巉岩惟石信心夷。
險平二道公私辮,
分付行人定是非。

Phiên âm

Thiên địa hà niên tạo thiết kỳ,
Cổ kim trần tích diệc do chi.
Nhất sơn xung hải thôi triều cổ,
Chúng thuỷ tồi sa quyển lãng kỳ.
Dũng dược tự tha tầm khúc kính,
Sàm nham duy thạch tín tâm di.
Hiểm, bình nhị đạo công tư biện,
Phân phó hành nhân định thị phi.

Dịch nghĩa

Trời đất thuở nào bày ra cảnh kỳ lạ nầy
Xưa nay dấu tích giữa cõi đời này chỉ có đây
Một quả núi xông ra biển thôi thúc tiếng trống của thuỷ triều
Các dòng nước thúc đẩy cát dựng lên lá cờ của sóng
Nhảy nhót quanh hồ tìm lối đường tắt
Núi hiểm trở chỉ có đá chắn ngang, mà phải tin theo lời dân Mọi Rợ
Hai con đường bình an và nguy hiểm cả công lẫn tư đều lo lắng
Mặc cho người đi định đúng hay sai

Bản dịch của Hạ Thái

Thiên hình vạn trạng giữa trần gian
Dấu tích nơi đây đáng luận bàn
Núi lấn lồi chân đùn nước cuốn
Gió dồn xua sóng dập cờ tan
Tung tăng lưu thuỷ tìm đường thoát
Thăm hỏi thổ man kiếm lối sang
Hai ngõ: an, nguy - gay định liệu
Đúng sai dấn bước khó vô vàn!
Bài thơ được chép trong Tiên Sơn thi tập, tài liệu của Viện bảo tàng Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Túc » Quá Thạch Khiêu than