25/09/2021 07:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ xa

Tác giả: Hoàng Cầm - Bùi Tằng Việt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 28/06/2005 00:35

 

I.
Xa rồi, em ở đâu
Đi đường biển nên thủy triều hỏa tốc
Chồm suốt đêm gào giấc nhớ bạc đầu
Đêm sau nữa lại đùn trăng đỏ trọc
Lên mâm chỉ trơ mặt biển ánh châu

Đi đường sông
nên vào bữa thường rau
Anh chan võng canh suông
.......................cơm im lìm sỏi trắng
Đi đường núi nên mắt mờ trĩu nặng
Dãy Trường Sơn đeo đẳng mấy bờ mi
Đi đường không nên hư vô biếc lặng
Thành mắt anh không đáy đựng em đi

Còn đường bộ
...........cứ thập thình giữa ngực
Ma-ra-tông em giải nhất
......................chạy không kì

II.
Em xa rồi xa thêm
Ngày trằn trọc suốt đêm trắng lạnh
Đêm thao thức không vơi
......................ngày trắng em

Những khao khát một đêm dài trắng nuột
Ấm êm em trong trắng thịt da đêm
Mưa mắt anh rơi đúng giờ gắt nắng
Ngọn gió nao cũng ấp một hơi thèm

Chăn đệm dày càng rét phía nằm-em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Cầm » Nhớ xa