11/04/2021 16:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường đi của gió

Tác giả: Phạm Ngọc San

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 09/03/2017 15:40

 

Lối mòn nhỏ hẹp chon von,
Rằng không, thì vẫn lối mòn gió đi.
Tránh sao khỏi kiếp tình si.
Trái tim, đâu dễ bảo gì cũng nghe!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Ngọc San » Đường đi của gió