17/01/2021 03:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

The La Cả, vải Đồng Lầm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/09/2020 11:41

 

The La Cả[1], vải Đồng Lầm[2],
Cá rô Đầm Sét[3], sâm cầm Hồ Tây.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Hay La Nội, một làng thuộc vùng Kẻ La, hay làng La Khê, có nghề dệt nổi tiếng, nay thuộc ngoại thị Hà Đông, Hà Nội.
[2] Tên nôm làng Kim Liên, trước còn gọi phường Kim Hoa, tổng Tả Nghiêm, huyện Thọ Xương, có nghề nhuộm nâu. Cửa ô Kim Kiên còn gọi Ô Đồng Lầm.
[3] Sét tức làng Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đầm Sét có loại cá rô ngon, thôn Giáp Nhị còn có nghề làm vàng giấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » The La Cả, vải Đồng Lầm