28/07/2021 17:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề mẫu đơn
題牡丹

Tác giả: Bổng kiếm bộc - 捧劍僕

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2006 03:47

 

Nguyên tác

一種芳菲出後庭,
卻輸桃李得佳名。
誰能為向天人說,
從此移根近太清。

Phiên âm

Nhất chủng phương phi xuất hậu đình,
Khước thâu đào lý đắc giai danh.
Thuỳ năng vị hướng thiên nhân thuyết,
Tòng thử di căn cận thái thanh.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Thơm tho tươi tốt đứng sau đình,
Kém mận thua đào nghĩ tủi tình.
Ai nói người tiên dời gốc giúp,
Đem lên trồng giữa chốn trời xanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bổng kiếm bộc » Đề mẫu đơn