23/03/2023 14:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đá trăng đẹp lắm chị Hằng

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/04/2016 10:20

 

Đá trăng đẹp lắm chị Hằng
Tình em chả nhẽ không bằng bóng kia?
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Đá trăng đẹp lắm chị Hằng