28/11/2021 23:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu tịch biệt Sầm công
秋夕別岑公

Tác giả: Khuất Đại Quân - 屈大均

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 22:21

 

Nguyên tác

一片他鄉月,
秋光亦苦辛。
每從風雨後,
來照別離人。

Phiên âm

Nhất phiến tha hương nguyệt,
Thu quang diệc khổ tân.
Mỗi tòng phong vũ hậu,
Lai chiếu biệt ly nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trăng quê người một mảnh
Mùa thu càng đắng cay
Mỗi lần sau mưa gió
Đến chiếu kẻ chia tay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuất Đại Quân » Thu tịch biệt Sầm công