30/09/2023 15:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình hồ lộng nguyệt
平湖弄月

Tác giả: Ngô Thế Lân - 吳世鄰

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 13/11/2009 06:59

 

Nguyên tác

無爭風月與誰同,
獨棹長歌浩水東。
萬頃寒光迷短楫,
十分秋色寖孤蓬。
戲將沈壁雙敲碎,
醉把流輝一吸空。
狂甚嫦娥休冷笑,
塵勞幾得見閒翁。

Phiên âm

Vô tranh phong nguyệt dữ thuỳ đồng,
Độc trạo trường ca hạo thuỷ đông.
Vạn khoảnh hàn quang mê đoản tiếp,
Thập phần thu sắc tẩm cô bồng.
Hí tương trầm bích song xao toái,
Tuý bả lưu huy nhất hấp không.
Cuồng thậm Thường Nga hưu lãnh tiếu,
Trần lao kỷ đắc kiến nhàn ông.

Bản dịch của Lê Xuân Giáo

Chẳng thèm giành giựt gió cùng trăng,
Miệng hát, tay chèo, nước trắng lăng.
Muôn khoảnh hàn quang xinh xiết kể!
Mười phần thu sắc đẹp chi bằng!
Ngọc kia chơi ném cho chìm hẳn,
Rượu nọ say nồng cứ uống phăng.
Hỡi chị Hằng Nga đừng cợt tớ,
Cõi trần được mấy kẻ nhàn chăng?
Nguồn: Phủ biên tạp lục, Lê Quý Đôn, Lê Xuân Giáo dịch, Phủ Quốc Vụ Khanh đặc trách văn hóa xuất bản, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thế Lân » Bình hồ lộng nguyệt