10/12/2022 13:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xứ Bretagne
Bretagne

Tác giả: Eugène Guillevic

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 30/12/2008 05:29

 

Nguyên tác

Il y a beaucoup de vaisselle,
Des morceaux blancs sur le bois cassé,

Des morceaux de bol, des morceaux d'assiette
Et quelques dents de mon enfant
Sur un morceau de bol blanc

Mon mari aussi a fini
Vers la prairie, les bras levés,
Il est parti, il a fini

Il y a tant de morceaux blancs,
De la vaisselle, de la cervelle
Et quelques dents de mon enfant;

Il y a beaucoup de bols blancs,
Des yeux, des poings, des hurlements,

Beaucoup de rire et tant de sang
Qui ont quitté les innocents.

Bản dịch của Tế Hanh

Có rất nhiều bát đĩa
Những mảnh trắng trên tấm ván vỡ

Những mảnh bát mảnh đĩa
Vài cái răng con tôi
Trên một mảnh bát trắng

Và chồng tôi cũng biến đi
Trên một cánh đồng, hai tay giơ lên
Anh ra đi mất tích

Có bao nhiêu mảnh
Của bát đĩa, óc đầu
Và vài cái răng trẻ em

Có rất nhiều bát trắng
Những cặp mắt, nắm tay tiếng khóc

Bao nhiêu nụ cười nước mắt
Đã từ giã những người vô tội hiền lành
Nguồn: Đẹp hơn nước mắt (Plus belle que les larmes) (thơ kháng chiến Pháp), NXB Văn học, 1983

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Eugène Guillevic » Xứ Bretagne