25/09/2021 08:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tu

Tác giả: Hoàng Cầm - Bùi Tằng Việt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 28/06/2005 01:05

 

Tôi về tu cõi ai đây
Không ăn chay để nằm chay hết mình
Tôi đi quằn quại u minh
Gửi đăng thơ cuối chương trình đỏ hoe
Tôi về nhặt lá đáy khe
Ném lên cao...
lặng mình nghe...
thật người

Thật anh dáng chếch lưng trời
Thật em dáng khóc dáng cười... thật mê

Miền im thẳm
thắm môi tê

Hôn em cạn máu
đi về tận không...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Cầm » Tu