15/08/2020 13:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cúc mọc bờ ao kêu bằng cúc thuỷ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi cỏ hoang vào 04/12/2008 03:39

 

Cúc mọc bờ ao kêu bằng cúc thuỷ,
Chợ Sài Gòn xa, chợ Mỹ cũng xa.
Viết thư thăm hết mọi nhà,
Trước thăm phụ mẫu sau là thăm em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cúc mọc bờ ao kêu bằng cúc thuỷ