18/04/2024 14:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch Câu lữ điếm kiến vong hữu Trịnh Phàn Phố cựu đề sảng nhiên hữu cảm đồng Tây Minh tác
白溝旅店見亡友鄭樊圃舊題愴然有感同西溟作

Tác giả: Tra Thận Hành - 查慎行

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/02/2019 19:52

 

Nguyên tác

一鞭重度瓦橋關,
落魄星埃鬂各斑。
忽見故人題壁在,
轉憐爾我是生還。

Phiên âm

Nhất tiên trùng độ Ngoã Kiều[1] quan,
Lạc phách tinh ai mấn các ban.
Hốt kiến cố nhân đề bích tại,
Chuyển liên nhĩ ngã thị sinh hoàn[2].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Một roi lại đến Ngoã Kiều,
Hồn xiêu bụi vướng tóc nhiều đốm hơn.
Cố nhân thơ viết trên tường,
Thương anh lại biết mình đang sống còn.
Bạch Câu nay là trấn Cao Bi, Bảo Định, Hà Bắc.

[1] Tên ải nằm tại trung bộ Hà Bắc, được xây dựng cuối đời Đường để phòng chống Khiết Đan, phía đông bắc có hai ải Ích Tân và Ư Khẩu hợp xưng Tam Quan.
[2] Ý nói cải tử hồi sinh, chỉ việc gặp tai nạn lớn hoặc bất hạnh mà vẫn sống còn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tra Thận Hành » Bạch Câu lữ điếm kiến vong hữu Trịnh Phàn Phố cựu đề sảng nhiên hữu cảm đồng Tây Minh tác