18/01/2022 05:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn môn đệ Nghĩa Định sứ quân Lê Như Bạch, nhân ký kinh thành chư môn đệ kỳ 2
餞門弟義定使君黎如白,因寄京城諸門弟其二

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/07/2017 17:47

 

Nguyên tác

一別都門歲七周,
逢君更憶舊從遊。
遙遙關塞今何夕,
落落風塵各一州。
筆硯沉思應有淚,
山河舉目不塍愁。
君歸寄語相知者,
玄晏先生已白頭!

Phiên âm

Nhất biệt đô môn tuế thất chu,
Phùng quân cánh ức cựu tòng du.
Dao dao quan tái kim hà tịch,
Lạc lạc phong trần các nhất châu.
Bút nghiễn trầm tư ưng hữu lệ,
Sơn hà cử mục bất thăng sầu.
Quân quy ký ngữ tương tri giả,
Huyền Án[1] tiên sinh dĩ bạch đầu!

Dịch nghĩa

Từ biệt cửa kinh đô chốc đã bảy năm,
Gặp anh, lại nhớ những người theo học cũ.
Quan ải xa xăm, ngờ đâu đêm nay lại gặp,
Gió bụi mịt mờ, mỗi người một nơi.
Ngẫm nghĩ đến bút nghiên, đáng tràn nước mắt,
Ngước nhìn sông núi, khôn xiết buồn đau.
Anh về, ta gửi lời tới những người quen biết,
Rằng: Huyền Án tiên sinh đã bạc đầu rồi!

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Cửa khuyết xa nhau chốc bảy thu,
Gặp anh nhớ lại bạn tòng du.
Quan sơn nào hẹn ngày gần gũi,
Gió bụi đôi nơi cảnh dãi dầu.
Nghiên bút chạnh lòng dường khóc dở,
Non sông trước mắt có vui đâu?
Ai về nhắn nhủ người quen biết:
Huyền Án tiên sinh đã bạc đầu!
Rút từ Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160), Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn:
1. Nguyễn Huệ Chi, Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, NXB Giáo dục, 1994
2. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005
[1] Hoàng Phủ Bật là ẩn sĩ đời Tấn. Vua Tấn vời ra làm quan nhlều lần nhưng ông không ra, suốt đời ở ẩn, tự đặt hiệu là Huyền Án tiên sinh. Một thi nhân đời Đường đã làm thơ khen ông: “Huyền Án tiên sinh dĩ bạch đầu, Bất tuỳ uyên lộ hiệp quần âu” (Huyền Án tiên sinh đã bạc đầu, Không theo le vịt, bạn đàn âu).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Tiễn môn đệ Nghĩa Định sứ quân Lê Như Bạch, nhân ký kinh thành chư môn đệ kỳ 2