30/09/2022 02:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 051
山居百詠其五十一

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2014 08:18

 

Nguyên tác

山居高隱白雲中,
多少盲迷不見蹤。
向外尋真真轉遠,
刻舟求劍枉施功。

Phiên âm

Sơn cư cao ẩn bạch vân trung,
Đa thiểu manh mê bất kiến tung.
Hướng ngoại tầm chân chân chuyển viễn,
Khắc chu cầu kiếm uổng thi công.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi cao ẩn tận trong mây,
Nhiều kẻ mù mê chẳng biết tung,
Hướng ngoại tìm chơn chơn lánh mãi,
Ghi thuyền mò kiếm uổng ra công.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 051