27/05/2022 05:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trâm cúc
簪菊

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2007 17:56

 

Nguyên tác

瓶供籬栽日日忙,
折來休認鏡中妝。
長安公子因花癖,
彭澤先生是酒狂。
短鬢冷沾三徑露,
葛巾香染九秋霜。
高情不入時人眼,
拍手憑他笑路旁。

Phiên âm

Bình cung ly tài nhật nhật mang,
Chiết lai hưu nhận cảnh trung trang.
Trường An công tử nhân hoa tích,
Bành Trạch tiên sinh thị tửu cuồng.
Đoản mấn lãnh triêm tam kính lộ,
Cát cân hương nhiễm cửu thu sương.
Cao tình bất nhập thì nhân nhãn,
Phách thủ bằng tha tiếu lộ bàng.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Nay cắm mai trồng bận suốt ngày,
Lầu gương nào phải ngắt về bầy,
Yêu hoa công tử thành đeo bệnh,
Ngông chén Đào công lại quá say.
Tóc ngắn móc giây đường hẻm lạnh,
Khăn đầu hương nhuộm hạt sương bay.
Mắt đời ưa thích gì cao khiết.
Họ vỗ tay cuời cũng mặc thây.
蕉下客 - Tiêu hạ khách (Thám Xuân)

Bài này trong hồi 38.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Trâm cúc