29/07/2021 13:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây trăm nhánh cùng về một cội

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 23:01

 

Cây trăm nhánh cùng về một cội,
Nước nghìn sông chảy hội một dòng.
Ai dầu lánh đục tìm trong,
Đây em vẫn giữ một lòng với anh.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cây trăm nhánh cùng về một cội