23/01/2021 02:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyết trung kỳ 1
雪中其一

Tác giả: Khương Quỳ - 姜夔

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2018 22:53

 

Nguyên tác

塞草汀雲護玉鞍,
連天花落路漫漫。
如今卻憶當時健,
下馬題詩不道寒。

Phiên âm

Tái thảo đinh vân hộ ngọc an,
Liên thiên hoa lạc lộ man man.
Như kim tức ức đương thời kiện,
Hạ mã đề thi bất đạo hàn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cỏ ải mây cồn bao phủ yên
Đầy trời tuyết rụng lấp dấu đường
Nếu vào thời trẻ đang còn mạnh
Xuống ngựa đề thơ lạnh chẳng tường

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Quỳ » Tuyết trung kỳ 1