29/05/2023 18:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hương trúc

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 11/05/2021 06:13

 

Ngõ xóm vắng chợt mềm em dáng nhỏ,
nhành tre tơ óng chuốt nuột eo thon.
Anh bỗng thấy lòng mình cơn gió lả,
trong mơ hồ hương trúc nẻo đường thôn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Hương trúc