28/06/2022 10:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với cây
나무에게

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 11/12/2011 01:03

 

Nguyên tác

연사흘 그리도
폭풍 속에서
흔들리던

뿌리째
흔들리던 그대

어쩌자고 오늘
바람 한 점 모르고
고요의 온몸으로 멈춰 서 있으니

아 또다시 몇 만 몇 십만 번 흔들리는 날들에 앞서
멈춰 서 있느니

세상은 거짓을 사절하느리

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Suốt ba, bốn ngày
cứ thế
Trong giông bão
lắc lư rung động

Toàn thân cây
cứ rung lên lảo đảo

Tại sao hôm nay
không còn biết một chút gió nào
toàn thân lặng lẽ, đứng im!

Ôi! Lặp lại, trước hàng vạn, hàng chục vạn lần rung rinh
Sao dừng lại đứng yên!

Thế gian từ chối sự dối lừa
Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Với cây