07/12/2021 23:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sở giang khúc
楚江曲

Tác giả: Dương Thận - 楊慎

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2014 04:45

 

Nguyên tác

巫山花已紅,
楚水波新綠。
兩兩浣紗人,
照影鬥妝束。
笑問竹枝詞,
何如採蓮曲?

Phiên âm

Vu sơn hoa dĩ hồng,
Sở thuỷ ba tân lục.
Lưỡng lưỡng hoán sa nhân,
Chiếu ảnh đấu trang thúc.
Tiếu vấn "Trúc chi từ",
Hà như "Thái liên khúc"?

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vu Sơn hoa đã hồng
Sông Sở sóng vừa lục
Giặt lụa nữ từng đôi
Soi bóng đấu trang sức
Cười hỏi khúc "Hái sen"
Có giống bài "Cành trúc"?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Thận » Sở giang khúc