01/07/2022 01:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiêu vũ

Tác giả: Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 19/04/2009 01:15

 

Em ạ vũ trường mặt đất thùng thình nhộn
không độc quyền ai không loại trừ ai

Veo véo từ trường nhiễu sinh học
khoan nhặt vô thường ríu rít tít mù loảng xoảng

Chachacha tuýt tănggô vanxơ lơtơmơ
khớp ngựa ô sàn nhảy lên giường xuống đường ra chợ

Lambađa đời thường em nhảy kiểu vắt cẳng lên cổ
rụng gối rối ruột tuột linh hồn

Nhong nhong giai điệu lý con cóc
mềm mại con cò lặn lội bờ sông

Nào chân giày chân dép chân không
nhảy chân gỗ nhảy không chân siêu nhảy

Học hành mà làm gì cứ tưng tửng theo nhịp mình em ạ
tự ti mà làm gì khi có quyền có bổn phận nhảy nhót

Thắc mắc mà làm gì nhảy triết học cao học thất học
vũ khúc nào cũng bùa ngải riêng

Người làm toán khiêu vũ con số
người buôn khiêu vũ tiền

Đi biển khiêu vũ sóng đi cày khiêu vũ thần tiên
mùa xuân khiêu vũ hoa cánh diều khiêu vũ gió

Quyền lực khiêu vũ mưu lược
bao tử lép kẹp khiêu vũ đủ thứ

Em ạ người thơ chịu án khổ sai thơ
nhạc hư ảo khiêu vũ từ ngữ

Vũ trường giấy trắng cô đơn anh khiêu vũ giấc mơ
không bắt đầu từ đâu không kết thúc nơi nào
(Nhà cuối năm con Gà - 1993)

Nguồn: Nguyễn Duy, Về, NXB Hội nhà văn, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy » Khiêu vũ