20/09/2021 12:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Điều Ngự tháp
登調御塔

Tác giả: Minh Mệnh hoàng đế - 明命皇帝

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2019 22:54

 

Nguyên tác

巍峨寶塔據山巔,
十級而登豈倦焉。
四面遐觀臨大地,
三層敲矗立中天。
永留調御千秋在,
常轉法輪萬古傳。
內典未諳通妙諦,
善心充擴悟真詮。

Phiên âm

Nguy nga bảo tháp cứ sơn điên,
Thập cấp nhi đăng khởi quyện yên.
Tứ diện hà quan lâm đại địa,
Tam tằng cao súc lập trung thiên.
Vĩnh lưu Điều Ngự thiên thu tại,
Thường chuyển pháp luân vạn cổ truyền[1].
Nội điển vị am thông diệu đế,
Thiện tâm sung khoách ngộ chân thuyên.

Bản dịch của (Không rõ)

Vòi vọi đầu non tháp báu phơi,
Trèo lên mười bậc khoẻ như chơi.
Bốn bề trông rộng mênh mông đất,
Ba bậc vươn cao bát ngát trời.
Điều Ngự nghìn năm còn đứng mãi,
Pháp luân muôn thủa vẫn quay vời.
Xem kinh diệu đế dù chưa tỏ,
Lòng thiện tràn dâng đã rõ mười.
Bài thơ được khắc trên văn bia chùa Thánh Duyên toạ lạc trên núi Thuý Vân, gần cửa biển Tư Hiền cách thành phố Huế khoảng 40km về phía nam. Chùa do vua Minh Mạng (1820-1840) vẽ kiểu xây dựng, khánh thành vào mùa xuân năm Đinh Dậu (1837).

Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu và phát triển, số 8 (142), 2017
[1] Cước chú: “Điều Ngự tháp thượng kiến đồng trụ, pháp luân giai xuyết linh, bát phong thường chuyển, viễn cận thính văn. Hựu tháp vi tam tằng, thượng phụng Trung Thiên Điều Ngự Thích Ca Mâu Ni Văn Phật, Tây Thiên Cực Lạc Pháp Vương; trung phụng Nhân Gian Điều Ngự Phúc Bị Quần Sinh Vạn Thiện Chí Tôn; hạ phụng Địa Phủ Điều Ngự Minh Sát Sâm Nghiêm Diêm La Chủ Tể. Trung Thiên Điều Ngự cập Pháp Vương chi hiệu sự kiến kinh văn; kỳ nhị nãi dư chi ý kiến sáng thuỷ dã. Hựu như Địa phủ u huyền diệc bất tất thuyết, chí như Nhân Gian Điều Ngự nhi hiệu dĩ Phúc Bị Quần Sinh Vạn Thiện Chí Tôn hoặc vấn diệc hữu thuyết hồ? Viết: Hữu. Phù! Nhân thế chi quân như Nghiêu Thuấn chi chí thánh, dĩ chí Nam Bắc lịch triều vi nhân chủ nhi năng đức trạch cập nhân, hậu thế mông phúc, hựu vô tàm đức khả chỉ, tắc Thích gia chi sở vị Phật, Nho gia chi sở vị Giác, tắc pháp chi dĩ vi sư biểu, phụng chi dĩ uý quần sinh, hữu hà bất khả, như ư lý lượng diệc bất bội.” 調御塔上建銅柱,法輪皆綴鈴,八風常轉,遠近聽聞。又塔為三層,上奉中天調御釋迦牟尼文佛,西天極樂法王,中奉人間調御福被群生萬善至尊,下奉地府調御明察森嚴閻羅主宰。中天調御及法王之號事見經文,其二乃予之意見創始也。又如地府調御幽玄亦不必說,至如人間調御而號以福被群生萬善至尊或問亦有說乎?曰:有。夫,人世之君如堯舜之至聖,以至南北歷朝為人主而能德澤及人,後世蒙福,又無慚德可指,釋家之所謂佛,儒家之所謂覺,則法之以為師表,奉之以慰群生,有可不可,而於理亦不悖。 (Trên tháp Điều Ngự dựng cột đồng, bánh xe pháp đều gắn chuông nhỏ, gió tám hướng thường di động, gần xa đều nghe tiếng. Tháp gồm ba tầng, tầng trên thờ Trung Thiên Điều Ngự Thích Ca Mâu Ni Văn Phật và Tây Thiên Cực Lạc Pháp Vương; tầng giữa thờ Nhân Gian Điều Ngự Phúc Bị Quần Sinh Vạn Thiện Chí Tôn; tầng dưới thờ Địa Phủ Điều Ngự Minh Sát Sâm Nghiêm Diêm La Chủ Tể. Danh hiệu Trung Thiên Điều Ngự và Pháp Vương thấy chép trong kinh, còn hai tên sau thì do ý kiến của ta sáng tạo đầu tiên đó. Địa Phủ Điều Ngự là chuyện huyền hoặc chẳng nói làm gì, đến như Nhân Gian Điều Ngự mà gọi là Phúc Bị Quần Sinh Vạn Thiện Chí Tôn, nếu ai hỏi là có hay không, thì ta đáp: Có chứ! Này, các vị vua ở đời đạt đến bậc thánh như Nghiêu Thuấn, hoặc những nhân chủ các triều đại Việt Nam và Trung Quốc mà ơn đức thấm khắp mọi người, đời sau còn hưởng nhờ phúc ấm, không có gì đáng hổ thẹn mà đức có thể nêu gương, thì nhà Thích gọi là Phật, nhà Nho gọi là Giác, ắt phép tắc có thể làm bậc thầy tiêu biểu, thờ cúng thì có thể an ủi, vỗ về chúng sinh, không có gì sai trái, xét theo lý cũng chẳng mâu thuẫn chút nào!)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Mệnh hoàng đế » Đăng Điều Ngự tháp