07/03/2021 09:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Em vô tình quên”
“День рожденья”

Tác giả: Nika Turbina - Ника Турбина

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2008 08:51

 

Nguyên tác

Нечаянно я забыла
День рожденья своего.
А может быть, нарочно не хочу
Я часовую стрелку повернуть
Обратно в детство.
Боюсь я потерять
Ту тайну жизни,
Что бережно мне
Отдавали люди,
Забыв себя...
Сломав цветок,
Не вырастишь его.
Убив ручей,
Воды ты не напьешься,
Я семь ступеней
Жизни прохожу,
Но не могу понять,
Которая из них -
Мой день рожденья.

Bản dịch của Thuý Toàn

Em vô tình quên
Ngày sinh của em
Mà có thể là cố ý
Em không muốn xoay ngược kim đồng hồ
Trở lại thời thơ bé
Em sợ mất đi mất
Điều bí mật cuộc đời
Mà quên bản thân mình, tất cả mọi người
Đã ân cần trao cho em có được
Bẻ bông hoa đi
Trồng hoa chẳng mọc
Giết chết suối nguồn
Làm sao uống đã khát bạn ơi
Em đi qua bảy bậc thang cuộc đời
Nhưng em không thể hiểu
Bậc thang nào trong ấy
Là ngày sinh của em
1981
Nguồn: Những ngôi sao băng - Thơ dịch nhiều tác giả, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nika Turbina » “Em vô tình quên”