05/07/2022 03:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phỏng “Thanh bình điệu” kỳ 2
仿清平調其二

Tác giả: Thích Đại Sán - 釋大汕

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 11/04/2019 08:27

 

Nguyên tác

月沉煙雨上元宵,
相對名花聽夜潮。
萬頃凔溟誰可渡,
一枝猶得伴超超。

Phiên âm

Nguyệt trầm yên vũ thượng nguyên tiêu,
Tương đối danh hoa thính dạ triều.
Vạn khoảnh sương minh thuỳ khả độ,
Nhất chi do đắc bạn siêu siêu.

Bản dịch của Hải Tiên Nguyễn Duy Bột, Nguyễn Phương

Mây mưa che khuất bóng trăng rằm,
Tựa gối nhìn hoa, lắng sóng gầm.
Bể thẳm muôn trùng ai dễ vượt,
Một cành bầu bạn bước xa xăm.
Nguồn: Hải ngoại kỷ sự, Thích Đại Sán, NXB Đại học Sư phạm, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Đại Sán » Phỏng “Thanh bình điệu” kỳ 2