08/02/2023 21:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm hoài
感懷

Tác giả: Cao Ngạc - 高鶚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2007 18:25

 

Nguyên tác

蛟龍失水似枯魚,
兩地情懷感索居。
同在泥塗多受苦,
不知何日向清虛!

Phiên âm

Giao long thất thuỷ tự khô ngư,
Lưỡng địa tình hoài cảm sách cư.
Đồng tại nê đồ đa thụ khổ,
Bất tri hà nhật hướng thanh hư!

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Rồng không nước tựa cá phơi khô,
Hiu quạnh đôi nơi những thẫn thờ.
Cùng ở bùn lầy nhiều nỗi khổ,
Biết bao giờ đến cõi thanh hư!
Bài này của Tiết Khoa, trong hồi 90.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Ngạc » Cảm hoài