23/05/2024 21:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ vận đáp Vương tư khấu Nguyễn Đình tiên sinh kiến tặng
次韻答王司寇阮亭先生見贈

Tác giả: Bồ Tùng Linh - 蒲松齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2019 22:51

 

Nguyên tác

志異書成共笑之,
布袍蕭索鬢如絲。
十年頗得黃州意,
冷雨寒燈夜話時。

Phiên âm

“Chí dị” thư thành cộng tiếu chi,
Bố bào tiêu sách mấn như ty.
Thập niên phả đắc Hoàng Châu[1] ý,
Lãnh vũ hàn đăng dạ thoại thì.

Dịch nghĩa

Sách “Chí dị” đã xong cùng cười với nhau
Cảnh áo vải buồn thiu tóc như tơ
Mười năm tạm vừa ý Hoàng Châu
Chuyện đêm bên đèn lạnh mưa rơi

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Cùng cười “Chí dị” sách vừa xong
Áo vải bơ phờ tóc nhuốm sương
Qua chục năm Hoàng Châu ý tạm
Chuyện đêm mưa lạnh ánh đèn chong
Bài này tuyển từ Liêu trai thi tập, tác giả làm để đáp lại thơ do Vương Sĩ Trinh tặng. Vương có hiệu là Nguyễn Đình, từng làm thượng thư bộ Hình, tương đương với chức tư khấu thời cổ, nên tác giả dùng đại tư khấu để tôn xưng. Vương tặng thơ sau khi đọc Liêu trai chí dị có câu “Liệu ưng yếm tác nhân gian gian ngữ, Ái thính thu phần quỷ xướng thi” (Lời của con người chừng ngại viết, Thích nghe thơ quỷ hát mồ thu). Tác giả đáp lại bằng bài thơ này, kiên định nhưng uyển chuyển tỏ rõ chí hướng của mình viết Liêu trai chí dị.

[1] Tô Thức vì phản đối tân pháp của Vương An Thạch, nên làm thơ chê bai triều đình, mắc tội biếm trích Hoàng Châu. Bồ Tùng Linh cho là Tô Thức giống mình, ý là ông viết Liêu trai là có ý châm biếm hiện thực.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bồ Tùng Linh » Thứ vận đáp Vương tư khấu Nguyễn Đình tiên sinh kiến tặng