21/10/2021 21:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình ca (4)
Liebeslied (4)

Tác giả: Hermann Hesse

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 11/03/2008 05:45

 

Nguyên tác

Wo mag meine Heimat sein?
Meine Heimat ist klein,
Geht von Ort zu Ort,
Nimmt mein Herz mit sich fort,
Gibt mir Weh, gibt mir Ruh;
Meine Heimat bist du.

Bản dịch của Quang Chiến

Quê hương tôi ở đâu ?
Quê hương tôi bé nhỏ
Đi nơi này nơi nọ
Mang tim tôi bên mình
Khiến cho tôi đau khổ
Mang cho tôi bình yên
Quê hương tôi là em
(1921-1922)

Vần của bài thơ đc gieo theo sơ đồ: aa-bb-cc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hermann Hesse » Tình ca (4)