04/12/2021 12:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chờ em

Tác giả: Trần Nhuận Minh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi letam vào 05/04/2011 19:25

 

Buông trên vai em mà đêm mượt
như nhung
Lọc qua áo em mà hương trời
thơm vậy
Những ngôi sao yêu nhau ríu rít
ở trên cành
Anh đứng chờ em
Bạc cả sắc xuân xanh...
Nguồn: http://www.sggp.org.vn/tho/2008/1/139046/

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nhuận Minh » Chờ em