27/09/2020 21:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạn chẳng viết thư cho tôi
Мой друг не пишет мне писем

Tác giả: Rasul Gamzatov - Расул Гамзатов

Nước: Nga
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 11/04/2007 15:16

 

Nguyên tác

Мой друг не пишет мне писем,
Мой друг не пишет мне писем.
Я сам пишу себе письма,
Как будто пишет мне друг.

Я письма читаю соседям,
Я письма читаю соседям -
Прекрасные добрые письма,
Которых не пишет мне друг.

Bản dịch của Thuỵ Anh

Bạn chẳng viết thư cho tôi
Bạn chẳng viết thư cho tôi
Tôi tự ngồi viết cho mình
Tưởng như bạn tôi đang viết

Đem thư đọc cho hàng xóm
Đem thư đọc cho láng giềng
Lá thư ấm áp dịu hiền
Mà bạn tôi đà không viết!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Rasul Gamzatov » Bạn chẳng viết thư cho tôi