28/05/2022 09:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ái dục như bó đuốc

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2017 20:27

 

Như người cầm đuốc du xuân
Ngược gió, lửa phất luỵ phần tai ương
Nhất định bỏ đuốc bên đường
Khỏi nóng, khỏi cháy, khỏi vương muộn phiền
Dục vọng đóm lửa triền miên
Thế Tôn giáo huấn phải kiêng phải dè
Vui ít mà khổ trăm bề
Tỉnh giác ly xả thoát mê tịnh nhàn
Nguồn: Đuốc sen (tập 19), Hệ phái Khất sĩ, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Ái dục như bó đuốc