13/04/2021 14:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt trĩ nữ
別稚女

Tác giả: Khuất Đại Quân - 屈大均

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2019 00:21

 

Nguyên tác

稚女難為別,
臨行淚欲揮。
可憐初絕乳,
未解一牽衣。
念爾在襁褓,
同予餐蕨薇。
晨昏娛祖母,
莫使笑聲希。

Phiên âm

Trĩ nữ nan vi biệt,
Lâm hành lệ dục huy.
Khả liên sơ tuyệt nhũ,
Vị giải nhất khiên y.
Niệm nhĩ tại cưỡng bảo,
Đồng dư sơn quyết vi.
Thần hôn ngu tổ mẫu,
Mạc xử tiếu thanh hy.

Dịch nghĩa

Con gái nhỏ khó mà xa
Lúc sắp đi lệ toan trào
Cứ thương con vừa cai sữa
Chưa biết túm áo
Nghĩ con còn trong tã lót
Đã phải cùng cha ăn rau quyết vi
Sớm chiều làm bà vui
Đừng để ít tiếng cười

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Khó sao xa gái nhỏ
Đi lệ cứ toan rơi
Áo vẫn chưa hay níu
Sữa vừa đây mới thôi
Thương con trong tã đã
Cùng bố ăn rau rồi
Sớm tối vui bà nội
Tiếng cười đừng để vơi
Cuộc đời tác giả bận giao du bạn bè và nghiên cứu học vấn, hoặc theo đuổi cuộc chống Thanh phục Minh, thường phải xa nhà, chạy vạy khắp nơi. Đây là cuộc chia ly mang nặng tình cảm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuất Đại Quân » Biệt trĩ nữ