18/05/2024 16:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khẩu chiếm tặng Cúc Nhân

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 26/12/2022 04:28

 

Phiên âm

Lữ quán trà bình liễu ảnh tà,
Hành nhân thứ đệ các khu xa.
Thử tình đồng đối thiên biên nguyệt,
Hải cách đông nam tự nhất gia.

Dịch nghĩa

Nơi lữ quán, bóng liễu nghiêng nghiêng trên bình trà,
Người đi lần lượt ruổi xe lên đường.
Tình này sẽ đến với nhau qua vầng trăng bên trời,
Người phương đông, kẻ phương nam, cách nhau cả một biển rộng.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Bóng liễu nghiêng bay trước ấm trà,
Lần lần lữ khách ruổi xe ra.
Mối tình đành gửi qua trăng sáng,
Cách biển, đôi bên vẫn một nhà.
Nguyên chú: “Cúc nhân mấy hôm nữa cũng trở về nước, vì vậy mà đến nhà trọ làm thơ tiễn biệt”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Khẩu chiếm tặng Cúc Nhân