05/12/2021 05:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc hoa
落花

Tác giả: Chu Thục Chân - 朱淑真

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2009 22:50

 

Nguyên tác

連理枝頭花正開,
妒花風雨便相隨。
願教青帝常為主,
莫遣紛紛上翠臺。

Phiên âm

Liên lý chi đầu hoa chính khai,
Đố hoa phong vũ tiện tương tuỳ.
Nguyện giao thanh đế thường vi chủ,
Mạc khiển phân phân thướng thuý đài.

Dịch nghĩa

Ở đầu những cành nối tiếp nhau, đúng lúc hoa đương nở,
Mưa gió thay nhau thổi mạnh vì ghen ghét hoa.
Mong sao chúa xuân thường xuyên làm chủ cho,
Chớ để cho hoa phải rơi rụng đầy lên rêu xanh.

Bản dịch của Hoàng Năm

Hoa đang độ nở khắp trên cành
Sụt sùi trời đổ mưa liền canh
Ước gì làm Chúa muôn loài nhỉ
Không cho hoa vãi nền rêu xanh
Nguồn: Thiên gia thi, NXB Văn hoá dân tộc, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Thục Chân » Lạc hoa