06/12/2022 03:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chết vì yêu
Mourir d’aimer

Tác giả: Charles Aznavour

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 22/09/2022 16:28

 

Nguyên tác

Les parois de ma vie sont lisses
Je m’y accroche mais je glisse
Lentement vers ma destinée
Mourir d’aimer

Tandis que le monde me juge
Je ne vois pour moi qu’un refuge
Toute issue m’étant condamnée
Mourir d’aimer

Mourir d’aimer
De plein gré s’enfoncer dans la nuit
Payer l’amour au prix de sa vie
Pécher contre le corps mais non contre l’esprit

Laissons le monde à ses problèmes
Les gens haineux face à eux-mêmes
Avec leurs petites idées
Mourir d’aimer

Puisque notre amour ne peut vivre
Mieux vaut en refermer le livre
Et plutôt que de le brûler
Mourir d’aimer

Partir en redressant la tête
Sortir vainqueur d’une défaite
Renverser toutes les données
Mourir d’aimer

Mourir d’aimer
Comme on le peut de n’importe quoi
Abandonner tout derrière soi
Pour n’emporter que ce qui fut nous, qui fut toi

Tu es le printemps, moi l’automne
Ton coeur se prend, le mien se donne
Et ma route est déjà tracée
Mourir d’aimer
Mourir d’aimer
Mourir d’aimer

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Bức tường đời tôi phẳng lì
Tôi dù cố bám có khi trượt hoài
Số phần tôi thấm mệt nhoài
Thế nên tôi chết chẳng ngoài vì yêu

Thế gian phán xét tôi nhiều
Còn tôi chỉ thấy một chiều nương thân
Đường nào cũng bị án mang
Thôi thì chắc chết rõ ràng vì yêu

Chết cho một mối tình yêu
Sẵn lòng chìm khuất trong nhiều đêm qua
Đổi tình yêu với mạng ta
Tội này chống lại thân ta vô hồn

Mặc trần gian với hiện tồn
Những người ghét bỏ xác hồn bản thân
Họ mang ý tưởng tiểu nhân
Chết thì chết chẳng ngại ngần vì yêu

Đôi ta sống bởi tình yêu
Gấp trang sách lại nuông chiều cho nhau
Thay vì đốt nó hư hao
Đôi ta chết cũng vì nhau trong tình

Ngẩng đầu lên để rời xa
Đi lên chiến thắng vượt qua lỗi lầm
Đảo xoay hết mọi ăn năn
Dù cho có chết trăm lần vì yêu

Chết đi chết bởi tình yêu
Như ta có thể mọi điều thực thi
Bỏ sau lưng mọi thứ đi
Chỉ cần lấy những thứ gì của ta

Em là xuân, anh mùa thu
Hồn em có được, cũng từ anh trao
Con đường anh đã vẽ ra
Chết
vì yêu
quá thiết tha trong tình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Charles Aznavour » Chết vì yêu