01/04/2023 00:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề
無題

Tác giả: Thủ Tuân - 守殉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 15/11/2016 21:54

 

Nguyên tác

終日看天不舉頭,
桃花爛漫始抬眸。
饒君更有遮天網,
透得牢關即便休。

Phiên âm

Chung nhật khán thiên bất cử đầu,
Đào hoa lạn mạn thuỷ đài mâu.
Nhiêu quân cánh hữu già thiên võng,
Thấu đắc lao quan tức tiện hưu.

Bản dịch của Nguyễn Khuê (II)

Ngày trọn nhìn trời chẳng ngẩng đầu,
Ngước trông lả tả cánh hoa đào.
Che trời quanh bạn đều giăng lưới,
Chẳng vượt lao quan chẳng chịu nào.
Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ, tháng 01-2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thủ Tuân » Vô đề