09/08/2022 17:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tĩnh nữ 3
靜女 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 21:51

 

Nguyên tác

自牧歸荑,
洵美且異。
匪女之為美,
美人之貽。

Phiên âm

Tự mục quy đề,
Tuân mỹ thả dị.
Phỉ nhữ chỉ vi mỹ,
Mỹ nhân chi dị.

Dịch nghĩa

Từ phía ngoài đồng nội, nàng tặng cho ta cỏ tranh mới mọc.
Ta tin rằng cỏ tranh ấy cũng đẹp và lạ.
Chẳng phải cỏ tranh ngươi đẹp đâu,
Mà đặc biệt là do người đẹp trao tặng, cho nên người mới đẹp (vật gì của người đẹp trao tặng đều đẹp và quý).

Bản dịch của Nhật Chiêu

Một nhành lộc lạ
Hái về tặng ta
Không phải quà người đẹp
Mi chắc chi mượt mà!
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

mục: ở phía ngoài đồng nội.
quy: cũng là tặng trao cho..
đề: cỏ tranh mới mọc.
tuân: tin rằng.
nhữ: mày, chì những cỏ tranh mới mọc mà nói.

Nói rằng người con gái nhàn nhã ấy lại tặng cho ta cỏ tranh mới mọc, àm cỏ tranh ấy cũng đẹp và lạ. Nhưng chẳng phải cỏ tranh đẹp, mà do người đẹp trao tặng, cho nên vật ấy cũng đẹp theo.
Nguồn: Câu chuyện văn chương phương Đông, Nhật Chiêu, NXB Giáo dục, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tĩnh nữ 3