30/01/2023 22:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vàng lên giá

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 30/03/2016 12:39

 

Mùa xuân người ước giàu sang
Riêng tôi cầu Chúa có nàng mà thôi
Ngày ngày nhìn cảnh chiều trôi
Tôi mà sống được, lẻ loi hỡi trời!
Nghe vàng lên giá nơi nơi
Lo lần ngày cưới bọn tôi cơ hàn
Người ta của để trăm ngàn
Áo quần nhung lụa vô vàn niềm vui
Một mình thơ vẫn thủi thui
Có ai mà đọc, vận xui đến nhà.
2006

Nguồn: Hàn Quốc Vũ, Thơ tình yêu, NXB Hải Phòng, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Vàng lên giá